นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนาย วชิรากร พฤกษาทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่าย Oil & Gas Services ได้เข้าเยี่ยม ปรึกษา นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ ผู้อำนวยการบริหาร สถาบันฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม (TPTI) ถึงกลยุทธ

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563  นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนาย วชิรากร พฤกษาทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่าย Oil & Gas Services ได้เข้าเยี่ยม ปรึกษา นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ ผู้อำนวยการบริหาร สถาบันฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม (TPTI) ถึงกลยุทธ์และวิธีการขยายงานด้าน Logistics สำหรับ Oil & Gas 

ซึ่งท่าน พวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ มีประวัติการทำงานดังต่อไปนี้ 

2558 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการบริหาร 
สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม
2557 - 2558 : อธิบดี 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
2556 - 2557 : รองอธิบดี 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
2551 - 2556 : ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน

ทางบริษัท NCL ต้องขอบคุณพระคุณ เป็นอย่างสูงสำหรับเวลา และคำแนะนำที่มีประโยชน์ในการ ให้บริการ Logistics ในอุตสาหกรรม Oil & Gas มา ณ โอกาสนี้

ย้อนกลับ

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374