บริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)

บริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ สนามอัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์สปอต คลับ โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปบริจาคเพื่อสาธารณะกุศล และเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ได้ร่วมกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศล ณ สนามยูนิแลนด์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่คลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตลอดจนใช้ในการจัดกิจกรรม ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ย้อนกลับ

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374