ขอแสดงความยินดีกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฯ NCL

ขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารคนเก่งของเรา ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รุ่นที่ 12

ขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารคนเก่งของเรา ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รุ่นที่ 12 ตามประกาศาสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ลงวันที่ 4 เมษายน 2560

ย้อนกลับ

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-459-4945