ขอแสดงความยินดี กับ Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ได้เปิดทำการขึ้นอย่างเป็นทางการ

คณะผู้บริหาร บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) นำโดยนายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คนที่ 2 จากทางซ้าย) และ Mr. Marc Cheng Chee Ooi ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ (คนที่ 1 จากทางซ้าย) เข้าร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพร่วมกันในงานเปิดบริษัท Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. ประเทศจีน ซึ่งได้เปิดทำการขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยมีเพื่อนๆ และลูกค้าส่งดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา 

ย้อนกลับ

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์/เลขานุการบริษัท 02-473-7300 ต่อ 300