ผู้บริหาร Samudera India Mr Rakesh Vijay ให้การต้อนรับ นายกิตติ พัวถารสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NCL

ผู้บริหาร Samudera India Mr Rakesh Vijay ให้การต้อนรับ นายกิตติ พัวถารสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NCL ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสำนักงานที่ประเทศอินเดีย และหารือ โอกาสการขายธุรกิจร่วมกัน ในประเทศอินเดีย วันที่ 7 ธันวาคม 2561

ย้อนกลับ

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์/เลขานุการบริษัท 02-473-7300 ต่อ 300