ปรึกษาโครงสร้างโลติสติกส์ของประเทศ เกี่ยวกับ truck route และรถไฟทางคู่

ผู้บริหาร บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ เข้าพบนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมช.คมนาคมและเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อปรึกษาโครงสร้างโลติสติกส์ของประเทศ เกี่ยวกับ truck route และรถไฟทางคู่

ย้อนกลับ

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374