คณะผู้บริหาร NCL ตรวจเยี่ยมสำนักงาน NCL Inter Logistics Viet Nam Co.,Ltd. ประเทศเวียดนาม

ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2561 คณะผู้บริหาร NCL เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงาน NCL Inter Logistics Viet Nam Co.,Ltd. ประเทศเวียดนาม

ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2561 นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คนที่ 2 จากทางซ้าย) บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (NCL)  และ Mr. Marc Cheng Chee Ooi ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NCL Inter L0gistics (S) Pte, Ltd. (ที่ 3 จากซ้าย) ได้มีโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงาน NCL Inter Logistics Viet Nam Co.,Ltd. ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ NCL INTER LOGISTICS (S) PTE, LTD. ซึ่งได้เปิดดำเนินการขึ้นอย่างเป็นทางการ ณ เมืองโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม เมื่อเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา

ย้อนกลับ

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-459-4945