โรดโชว์ชลบุรี นลท.ต้อนรับเนืองแน่น

 ร่วมนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนที่จังหวัดชลบุรี เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 95 ล้านหุ้น ซึ่งการโรดโชว์ในครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

โรดโชว์ชลบุรี นลท.ต้อนรับเนืองแน่น

คุณกร ทัพพะรังสี ประธานกรรมการ บมจ.เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (NCL) คุณกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท พร้อมด้วยคุณวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน คุณโชษิต เดชวนิชยนุมัติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน NCL ร่วมนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนที่จังหวัดชลบุรี เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 95 ล้านหุ้น ซึ่งการโรดโชว์ในครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เนื่องจากนักลงทุนให้ความสนใจเข้าร่วมฟังข้อมูลอย่างเนืองแน่น โดยคาดว่า NCL จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์mai ได้ภายในไตรมาส4 ของปีนี้

ย้อนกลับ

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์/เลขานุการบริษัท 02-473-7300 ต่อ 300