แจ้งการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (เพิ่มเติม)

ย้อนกลับ

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-459-4945
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ : 02-459-4888 ฝ่ายเลขานุการบริษัท : 02-459-4969