ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

29/01/2559 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน ดาวน์โหลด
26/01/2559 แจ้งการอนุมัติในหลักการลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อย ดาวน์โหลด
25/01/2559 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ดาวน์โหลด
22/01/2559 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า NCL-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 25 มกราคม 2559 ดาวน์โหลด
20/01/2559 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) ดาวน์โหลด
08/01/2559 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์/เลขานุการบริษัท 02-473-7300 ต่อ 300