ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

09/08/2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566 ดาวน์โหลด
09/08/2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
30/06/2566 ชี้แจงการซื้อหุ้น Big Lot ดาวน์โหลด
06/06/2566 แจ้งความคืบหน้าการได้มาซึ่งสินทรัพย์ การลงทุนในบริษัท เมตะ เฟรทแอนด์โลจิสติกส์ จำกัด ดาวน์โหลด
23/05/2566 แจ้งความคืบหน้าการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ - การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จำกัด ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-459-4945