ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

23/05/2566 แจ้งความคืบหน้าการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ - การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จำกัด ดาวน์โหลด
15/05/2566 แจ้งการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ - การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จำกัด ดาวน์โหลด
11/05/2566 แจ้งการได้มาซึ่งสินทรัพย์ การลงทุนในบริษัท เมตะ เฟรทแอนด์โลจิสติกส์ จำกัด (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
10/05/2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566 ดาวน์โหลด
10/05/2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-459-4945
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ : 02-459-4888 ฝ่ายเลขานุการบริษัท : 02-459-4969