ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน

01 ก.ค. 2560
งาน MAI Forum 2560
12 มิ.ย. 2560
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
26 เม.ย. 2560
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์/เลขานุการบริษัท 02-473-7300 ต่อ 300