ร่วมงานกับเรา

คุณสมบัติ

  • ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • การศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีความละเอียดรอบคอบ
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • สามารถใช้และเข้าใจภาษาอังกฤษ

สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณวรัททตา  ทัพศรี  เบอร์โทร 02-4737375 # 404 
หรือส่ง Resume มาที่ E-mail: varat@nclthailand.com

คุณสมบัติ

  • ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • การศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีความละเอียดรอบคอบ
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • สามารถใช้และเข้าใจภาษาอังกฤษ

สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณวรัททตา  ทัพศรี  เบอร์โทร 02-4737375 # 404 
หรือส่ง Resume มาที่ E-mail: varat@nclthailand.com

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-459-4945